תניא - תשובות לכל השאלות | בית חב''ד רמת אליהו > מודעות 22

בית חב''ד רמת אליהו > מודעות > תניא - תשובות לכל השאלות

תניא - תשובות לכל השאלות

"איך האדמו"ר הזקן הצליח להכניס הקב"ה כל-כך גדול לתוך ספר כל-כך קטן?" שאל רבי זושא מאניפולי...

  • הגדל תמונה

ספר התניא הוא ספר של יחידות , ויש בו תשובות על כל השאלות

אדמו"ר הזקן מבאר בהקדמה של ספר התניא, שספר זה מחליף את ענין קבלת הדרכה בעת ה"יחידות" (=הזמן בו נכנס חסיד לחדרו הפרטי של הרבי ומקבל הוראות אישיות וברורות להמשך עבודת השם שלו ותשובות לשאלותיו), וכלולות בו תשובות לכל השאלות בעבודת השם. ובזה שהדפיס אדמו"ר הזקן את ההקדמה בתור חלק מספר התניא וכהקדמת הספר, הרי זה נעשה חלק מ"התורה היא נצחית" ששייכת לכל יהודי. ובמילא - נוסף על זה שהלימוד של ספר התניא שייך לכל אחד, הרי מובן גם שכל אחד ואחד יכול להוציא מספר התניא את "כל התשובות על כל השאלות", ויכול להוציא ממנו "עצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה".

בזה שאדמו"ר הזקן כתב בהקדמה שהלימוד בתניא הוא במקום ה"יחידות", הרי בזה נתן אדמו"ר הזקן את הכח ואת האפשרות, וגם פעל, שכל אחד ואחד שלמד את ספר התניא נעשה מ"יודעי ומכירי" של אדמו"ר הזקן: שאז אפילו אם מצד עצמו הוא בדרגה של "בחשכה יתהלכו", פעל עליו לימוד התניא באופן של "ראיה": אדמו"ר הזקן מראה ומאיר לו את דרך האמת, שהיא גם דרך ברורה ומאירה, כיצד "קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".

התניא מכריתה את הקליפה הקשה המונעת מלימוד פנימיות התורה

כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק אמר: ישנה קליפה שנקראת בשם "תניא" שמנגדת ללימוד רזין דאורייתא (=סודות התורה), וההתנגדות היא, משום שהקליפה יודעת שעל ידי זה מקרבים את הגאולה. ובפתיחה זו (במילה "תניא".) נתכווין רבינו הזקן להחליש ולבטל קליפה זו. ובמילא, לקרב ולהביא בפועל את הגאולה.

והענין הוא כמו שכתוב בספרי קבלה, שהקליפה הנקראת בשם "תניא" היא קליפה קשה ביותר ונמצאת בלב רוב לומדי התורה, ועל ידי לימוד פנימיות התורה כורתים אותה. ועל פי זה תובן השייכות של התניא והאידרא רבא, לפתיחה במילה "תניא", יותר משאר ספרים . מכיון שאת האידרא רבא הרי אמר רשב"י - המקור של פנמיות התורה , וזהו ההתחלה של פנימיות התורה, וכך גם התניא הוא התורה שבכתב של תורת החסידות.

ולכן התחיל אדמו"ר הזקן את הספר ב"תניא", וכן נעשה שמו של ספר כולו, מכיוון שבזה מתבטא מהות הספר. זאת אומרת שמהותו של הספר - התורה שבכתב שבחסידות, הוא להכרית את הקליפה שנקראת בשם תניא, שהיא קליפה קשה ביותר, שכל רצונה למנוע לימוד סודות התורה. והביטול הוא על ידי פנימיות התורה דוקא.

שלח תגובה הדפסה שלח לחבר שתף
שני יג אב (3 באוגוסט)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים שיעור בתניא-מפי הרב גרינוולד 19:30
הסטוריה היהודית הילולת בעל מגלה עמוקות
שלישי יד אב (4 באוגוסט)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים פרשת השבוע-מפי הרב טביב 19:30
ארועים שיעור לנשים בבית חב"ד רמת-אליהו עם הרבנית רחל רוטשילד 20:30
רביעי טו אב (5 באוגוסט)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים עין יעקב וחסידות-שיעור מפי הרב שלמה לבנוני 19:30
הלכות ומנהגים ט"ו באב
חמישי טז אב (6 באוגוסט)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שמעון בן הרוש 18:15
ארועים שיעור גמרא עם הרב שמעון בן הרוש 19:30
שבת קודש יח אב (8 באוגוסט)
ארועים חדש! בבית חב"ד רמת-אליהו שיעור חסידות לגברים ונשים מפי רבי יניב לוי. מרתק, מעניין ומחכים 17:00
ארועים מסיבות לילדים בשבת בבית חב"ד רמת-אליהו 17:30
ארועים שיעור בהלכות שבת 17:45
ראשון יט אב (9 באוגוסט)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים עין יעקב וחסידות-שיעור מפי הרב שלמה לבנוני 19:30
שני כ אב (10 באוגוסט)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים שיעור בתניא-מפי הרב גרינוולד 19:30
הלכות ומנהגים הסתלקות רבי לוי יצחק נ"ע, אביו של הרבי
ללוח המלא שיעורים יומיים זמני היום

בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר) רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשל"צ
מנהל בית חב"ד ושליח הרבי מליובאוויטש: הרב חנן כוחונובסקי
טלפון: 03-9618874 | נייד: 052-2681782 | פקס: 03-9517017 | beit_chabad@bezeqint.net

מופעל ע''י חב''ד שעל אתר - מרכז אתרי חב''ד באינטרנט © 2020