אשכנזי וספרדי ומי אני? | פורום 'שאל את הרב' | בית חב''ד רמת אליהו

ראשי > פורום 'שאל את הרב' > אשכנזי וספרדי ומי אני?

אשכנזי וספרדי ומי אני?

הוסף תגובה לדף הראשי שתף
מיכאל
17/06/2010

אשכנזי וספרדי ומי אני?

שאלהבמדור זה אני קורא לעיתים קרובות על פסיקות שונות של אשכנזים וספרדים. אני איני שייך לקהילה כלשהי; כיצד עלי לנהוג?


תשובת הרב


כל יהודי שומר מצוות שייך בדרך-כלל לעדה או לקהילה מסויימת. כל עדה נוהגת כדעת הפוסקים שקיבלה עליה, מקיימת את המנהגים השונים של העדה בחול, בשבת ובחג, ומתפללת בנוסח המקובל עליה.


בעבר התקיימה חלוקה לפי שנים-עשר שבטי-ישראל. אחר-כך הסתעפו הקהילות לפי ארצות המוצא (אשכנז, ספרד, תימן, וכדומה). ב'שולחן-ערוך' פסק רבי יוסף קארו לפי הפוסקים הספרדים, ורבינו משה איסרלש (הרמ"א) ציין הגהות ועידכונים להלכה גם לפי פסקי ומנהגי האשכנזים. כך נתקבל הספר בכל עדות ישראל, כאשר הספרדים הולכים אחר מחבר השולחן-ערוך ואילו האשכנזים הולכים אחר הרמ"א.


האר"י ז"ל, ובעקבותיו תנועת החסידות, קבעו הנחיות לנוסח תפילה כללי, המלוקט מכל הנוסחאות והמתאים לכל יהודי באשר הוא.


כעיקרון, צריך יהודי לדבוק בקהילה שאליה השתייכו אבותיו, ולהתנהג לקולא ולחומרא על-פי הפוסקים המקובלים עליה. המציאות מוכיחה, שכאשר נחלש הקשר בין היחיד למנהגי עדתו, מתבטא הדבר גם בירידה בקיום המצוות בכלל, ולכן חשוב לשמור על מסורת העדה.


גר-צדק, או מי שחוזר לשמירת המצוות לאחר שנותקה רציפות השמירה על מנהגי הקהילה - רשאים לבחור להם קהילה כראות עיניהם. אף שומר מצוות למהדרין רשאי לשנות את קהילתו, בתנאי שהוא עושה זאת בקביעות, ואז חלים עליו כל דיני ומנהגי קהילתו החדשה, הן לחומרא והן לקולא (להוציא 'חרם דרבינו גרשום' לבן-אשכנז, שבזה אין הוא רשאי להקל לעולם).


מקורות: שו"ע או"ח סי' סח, סי' תסח ס"ה, נו"כ ושו"ע-הרב שם. שו"ע יו"ד סי' ריד ס"ב ונו"כ. קובץ 'יגדיל תורה' ברוקלין, שבט תשמ"א (מ) סי' לג, וש"נ. וראה בהנסמן בקובץ 'תחומין' ח"ח עמ' 388.

(317)


הרב יוסף ש. גינזבורג

שלח תגובה שתף
חמישי ח ניסן (2 באפריל)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שמעון בן הרוש 18:15
ארועים שיעור גמרא עם הרב שמעון בן הרוש 19:30
שבת קודש י ניסן (4 באפריל)
ארועים חדש! בבית חב"ד רמת-אליהו שיעור חסידות לגברים ונשים מפי רבי יניב לוי. מרתק, מעניין ומחכים 17:00
ארועים מסיבות לילדים בשבת בבית חב"ד רמת-אליהו 17:30
ארועים שיעור בהלכות שבת 17:45
ראשון יא ניסן (5 באפריל)
הסטוריה היהודית יום הולדת הרבי
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים עין יעקב וחסידות-שיעור מפי הרב שלמה לבנוני 19:30
שני יב ניסן (6 באפריל)
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים שיעור בתניא-מפי הרב גרינוולד 19:30
שלישי יג ניסן (7 באפריל)
הלכות ומנהגים מכירת חמץ
הלכות ומנהגים הערב: בדיקת חמץ
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים פרשת השבוע-מפי הרב טביב 19:30
ארועים שיעור לנשים בבית חב"ד רמת-אליהו עם הרבנית רחל רוטשילד 20:30
הסטוריה היהודית פטירת אדמו"ר הצמח צדק
רביעי יד ניסן (8 באפריל)
הלכות ומנהגים סוף זמן אכילת חמץ תשע"ה עד השעה 10.30
הלכות ומנהגים שריפת חמץ לפני 11:35
ערב פסח
ארועים שיעור גמרא עם הרב שלמה לבנוני 18:15
ארועים עין יעקב וחסידות-שיעור מפי הרב שלמה לבנוני 19:30
חמישי טו ניסן (9 באפריל)
חג הפסח
ארועים שיעור גמרא עם הרב שמעון בן הרוש 18:15
ארועים שיעור גמרא עם הרב שמעון בן הרוש 19:30
ללוח המלא שיעורים יומיים זמני היום

בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר) רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשל"צ
מנהל בית חב"ד ושליח הרבי מליובאוויטש: הרב חנן כוחונובסקי
טלפון: 03-9618874 | נייד: 052-2681782 | פקס: 03-9517017 | beit_chabad@bezeqint.net

מופעל ע''י חב''ד שעל אתר - מרכז אתרי חב''ד באינטרנט © 2020